Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Vitajte na stránkach Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied je najväčším pracoviskom základného výskumu v oblasti sociológie na Slovensku. Je garantom slovenskej účasti v programoch medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP a Výskum európskych hodnôt (EVS).

Ústav vydáva karentovaný časopis Sociológia – Slovak Sociological Review a prevádzkuje Slovenský archív sociálnych dát, ktorý sprístupňuje verejnosti dátové súbory z výskumov realizovaných na Slovensku. Katalóg knižnice Sociologického ústavu je dostupný online. Viac o Sociologickom ústave SAV sa dočítate tu.

Podujatia a aktuality

28.06.2016>>Sociológia a každodennosť
(Konferencia organizovaná pri príležitosti životného jubilea Dilbar Alievy a ako pocta jej dielu)
17.05.2016>>Straddling oppression and liberation: narratives from the ‘new South Africa’
(ústavný seminár)
12.04.2016>>Šírenie západných pohľadov na sociálny svet: Domáce záhradkárčenie a nerovné vytváranie spoločenskovedného poznania
(ústavný seminár)
23.03.2016>>Conceptualizing and operationalising ethnicity: Central-East European experiences
(ústavný seminár)
16.03.2016>>Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2016 / 2017
(v akademickom roku 2016 / 2017 otvárame dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia sociológie)
09.03.2016>>Euroregióny a mikroregióny v sociologickej reflexii
(ústavný seminár)
10.02.2016>>Občianska spoločnosť a spoločnosť ne-občanov
(ústavný seminár)
01.02.2016>>Pozícia postdoktoranda alebo doktoranda v slovenskom tíme medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP
(„dream job“ pre doktorandov alebo post-doktorandov so záujmom o akademický výskum)
20.01.2016>>Vzdelávacie nerovnosti v individuálnej, kolektívnej a systémovej perspektíve
(ústavný seminár)
21.12.2015>>Slovenská verejnosť a utečenci v decembri 2015
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV)

Staršie podujatia nájdete tu.

Prieskum trhu

29.04.2016>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Prieskum trhu
v zmysle § 117 Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25.11.2015>>Výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu - Antivírusový softvér ESET
05.11.2015>>Výzva na predloženie ponuk - výskum - omnibus - Marie Curie
03.11.2015>>Výzva na predloženie ponuk - výskum - omnibus
20.10.2015>>Výzva na predloženie ponuk - na preklady odborných textov
24.09.2015>>Výzva na predloženie ponuk - výskum - realizácia rozhovorov
25.02.2015>>Výzva na predloženie ponuky - servis VT
11.12.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - prenosné počítače 2
08.12.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - tablety
20.11.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - polygrafické práce

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava