Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Vitajte na stránkach Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied je najväčším pracoviskom základného výskumu v oblasti sociológie na Slovensku. Je garantom slovenskej účasti v programoch medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP a Výskum európskych hodnôt (EVS).

Ústav vydáva karentovaný časopis Sociológia – Slovak Sociological Review a prevádzkuje Slovenský archív sociálnych dát, ktorý sprístupňuje verejnosti dátové súbory z výskumov realizovaných na Slovensku. Katalóg knižnice Sociologického ústavu je dostupný online. Viac o Sociologickom ústave SAV sa dočítate tu.

Podujatia a aktuality

12.06.2015>>Seniori v spoločnosti: problémy a riešenia
(teoretický seminár)
28.05.2015>>Dvadsaťpäť rokov rozmanitosti / diverzifikácie slovenskej a českej sociológie
(pozvánka na Siedme Slovensko-české sociologické dni, aktualizované o program)
27.05.2015>>Slovenskí absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí: Únik mozgov alebo otvárajúce sa mobilitné kanály na Slovensku?
(ústavný seminár)
17.04.2015>>Prvé výsledky výskumu slovenských absolventov vysokoškolského štúdia v zahraničí
(tlačová konferencia, aktualizované o podklady)
15.04.2015>>Urbánno - rurálne rozdiely voličského správania na Slovensku a v českých krajinách
(ústavný seminár)
18.03.2015>>Dve desaťročia národnej identity v krajinách bývalého Československa: Prečo sú dnes Slováci viac hrdí ako Česi?
(ústavný seminár)
03.03.2015>>Prvé výsledky výskumu ISSP Slovensko 2014
(tlačová konferencia, podklady a foto)
18.12.2014>>Konkurz na miesto vedeckého pracovníka
20.11.2014>>Obsahová analýza Sociológie a Sociologického časopisu 1990 – 2003
(ústavný seminár)
19.11.2014>>Postoje slovenskej verejnosti k politike, angažovanosti a k 17. novembru 1989
(tlačová konferencia)

Staršie podujatia nájdete tu.

Prieskum trhu

25.02.2015>>Výzva na predloženie ponuky - servis VT
11.12.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - prenosné počítače 2
08.12.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - tablety
20.11.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - polygrafické práce
10.11.2014>>Výzva na predloženie ponuky - prenostné počítače-ultrabooky a monitor
25.09.2014>>Výzva na predloženie ponuky - zabezpečenie konferencie
03.04.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Realizácia terénneho zberu dát k výskumu verejnej mienky na tému demokratickosť a náboženstvo na Slovensku v roku 2014
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
07.03.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Zabezpečenie medzinárodného stretnutia projektu HELPS v Bratislave v dňoch 19. – 21. 3. 2014
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
05.02.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Zabezpečenie medzinárodného stretnutia projektu HELPS v Bratislave v dňoch 19. – 21. 3. 2014
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12.12.2013>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Tlač publikácií
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava