Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Vitajte na stránkach Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied je najväčším pracoviskom základného výskumu v oblasti sociológie na Slovensku. Je garantom slovenskej účasti v programoch medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP a Výskum európskych hodnôt (EVS).

Ústav vydáva karentovaný časopis Sociológia – Slovak Sociological Review a prevádzkuje Slovenský archív sociálnych dát, ktorý sprístupňuje verejnosti dátové súbory z výskumov realizovaných na Slovensku. Katalóg knižnice Sociologického ústavu je dostupný online. Viac o Sociologickom ústave SAV sa dočítate tu.

Podujatia a aktuality

03.03.2015>>Prvé výsledky výskumu ISSP Slovensko 2014
(tlačová konferencia, podklady a foto)
18.12.2014>>Konkurz na miesto vedeckého pracovníka
20.11.2014>>Obsahová analýza Sociológie a Sociologického časopisu 1990 – 2003
(ústavný seminár)
19.11.2014>>Postoje slovenskej verejnosti k politike, angažovanosti a k 17. novembru 1989
(tlačová konferencia)
06.11.2014>>Slovenská verejnosť, diskurz a politika na sklonku 60. rokov 20. storočia.
(medzinárodná vedecká konferencia)
05.11.2014>>“Cross-border Migration and its Implications for the Central European Area”
(Sub-Regional International Conference, now with conference programme)
29.10.2014>>Konferencia Dostupnosť bývania na Slovensku a možnosti štátnej bytovej politiky
(program konferencie a prezentácie)
28.10.2014>>Cross - border migration and its implications for the Central European Area
(pozvánka na tlačovú konferenciu)
28.10.2014>>Genderové inovace v malém podnikání. Strategie kombinace práce a rodiny v podnikatelských párech.
(ústavný seminár)
27.10.2014>>Súčasný postmarxizmus v kontexte aktuálnych myšlienkových prúdov
(Teoretická konferencia)

Staršie podujatia nájdete tu.

Prieskum trhu

11.12.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - prenosné počítače 2
08.12.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - tablety
20.11.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - polygrafické práce
10.11.2014>>Výzva na predloženie ponuky - prenostné počítače-ultrabooky a monitor
03.04.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Realizácia terénneho zberu dát k výskumu verejnej mienky na tému demokratickosť a náboženstvo na Slovensku v roku 2014
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
07.03.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Zabezpečenie medzinárodného stretnutia projektu HELPS v Bratislave v dňoch 19. – 21. 3. 2014
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
05.02.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Zabezpečenie medzinárodného stretnutia projektu HELPS v Bratislave v dňoch 19. – 21. 3. 2014
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12.12.2013>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Tlač publikácií
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
11.12.2013>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Softvérový balík pre štatistiku
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
11.12.2013>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - prenosné počítače - notebooky
Prieskum trhu v zmysle paragrafu 9 ods. zákona č 25/2006 o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nájdete v prílohe

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava