Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Vitajte na stránkach Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied je najväčším pracoviskom základného výskumu v oblasti sociológie na Slovensku. Je garantom slovenskej účasti v programoch medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP a Výskum európskych hodnôt (EVS).

Ústav vydáva karentovaný časopis Sociológia – Slovak Sociological Review a prevádzkuje Slovenský archív sociálnych dát, ktorý sprístupňuje verejnosti dátové súbory z výskumov realizovaných na Slovensku. Katalóg knižnice Sociologického ústavu je dostupný online. Viac o Sociologickom ústave SAV sa dočítate tu.

Podujatia a aktuality

06.11.2014>>Slovenská verejnosť, diskurz a politika na sklonku 60. rokov 20. storočia.
(medzinárodná vedecká konferencia)
05.11.2014>>“Cross-border Migration and its Implications for the Central European Area”
(Sub-Regional International Conference, second call published)
28.10.2014>>Genderové inovace v malém podnikání. Strategie kombinace práce a rodiny v podnikatelských párech.
(ústavný seminár)
28.10.2014>>Cross - border migration and its implications for the Central European Area
(pozvánka na tlačovú konferenciu)
27.10.2014>>Súčasný postmarxizmus v kontexte aktuálnych myšlienkových prúdov
(Teoretická konferencia)
01.10.2014>>Luc Boltanski a jeho sociológia kritiky
(teoretický seminár)
18.09.2014>>Vplyv otázky na podobu výsledkov výskumov. Príklad svetonázorových a volebných preferencií.
(ústavný seminár)
17.09.2014>>Analýza systému minimálneho príjmu v Slovenskej republike
(záverečná konferenciu národnej časti projektu EMIN)
11.08.2014>>Tlačová konferencia: Demokratickosť a občania na Slovensku (DOS 2014)
(pozvánka na tlačovú konferenciu Sociologického ústavu SAV, aktualizované o podklady k tlačovej konferencii)
10.06.2014>>Prezentácia knihy Ako sa mení slovenská spoločnosť
(prezentácia knihy z produkcie ústavu v Artfore)

Staršie podujatia nájdete tu.

Prieskum trhu

03.04.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Realizácia terénneho zberu dát k výskumu verejnej mienky na tému demokratickosť a náboženstvo na Slovensku v roku 2014
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
07.03.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Zabezpečenie medzinárodného stretnutia projektu HELPS v Bratislave v dňoch 19. – 21. 3. 2014
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
05.02.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Zabezpečenie medzinárodného stretnutia projektu HELPS v Bratislave v dňoch 19. – 21. 3. 2014
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12.12.2013>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Tlač publikácií
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
11.12.2013>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Softvérový balík pre štatistiku
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
11.12.2013>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - prenosné počítače - notebooky
Prieskum trhu v zmysle paragrafu 9 ods. zákona č 25/2006 o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nájdete v prílohe
11.12.2013>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - stolové počítače
Prieskum trhu v zmysle paragrafu 9 ods. zákona č 25/2006 o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nájdete v prílohe
25.11.2013>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Výber licencie ESET Endpoint Security pre počítače
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
22.11.2013>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Výber organizátora na zabezpečenie dvoch stretnutí
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
08.10.2013>>VÝZVA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA - Tlač publikácií
(povinné zverejnenie zadávania zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava