Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Vitajte na stránkach Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied je najväčším pracoviskom základného výskumu v oblasti sociológie na Slovensku. Je garantom slovenskej účasti v programoch medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP a Výskum európskych hodnôt (EVS).

Ústav vydáva karentovaný časopis Sociológia – Slovak Sociological Review a prevádzkuje Slovenský archív sociálnych dát, ktorý sprístupňuje verejnosti dátové súbory z výskumov realizovaných na Slovensku. Katalóg knižnice Sociologického ústavu je dostupný online. Viac o Sociologickom ústave SAV sa dočítate tu.

Podujatia a aktuality

10.02.2016>>Občianska spoločnosť a spoločnosť ne-občanov
(ústavný seminár)
01.02.2016>>Pozícia postdoktoranda alebo doktoranda v slovenskom tíme medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP
(„dream job“ pre doktorandov alebo post-doktorandov so záujmom o akademický výskum)
20.01.2016>>Vzdelávacie nerovnosti v individuálnej, kolektívnej a systémovej perspektíve
(ústavný seminár)
21.12.2015>>Slovenská verejnosť a utečenci v decembri 2015
(Tlačová správa Sociologického ústavu SAV)
25.11.2015>>Sociology of Crisis: Visualising Urban Austerity
(ústavný seminár)
20.11.2015>>Študijné a pracovné príležitosti na Sociologickom ústave SAV v roku 2016
(doktorandské štúdium a projektová pozícia (post)doktoranda)
11.11.2015>>Sprístupňovanie výsledkov sociologických výskumov verejnosti a dátové služby v spoločenských vedách na Slovensku
(pracovný a prezentačný seminár v rámci Dňa otvorených dverí, aktualizované o prezentácie)
23.10.2015>>Konferencia k 50. výročiu založenia Sociologického ústavu SAV
(správa z konferencie)
23.10.2015>>Hrdí Slováci, alebo hrdí občania? Správa z metodologického experimentu
(prezentácia v rámci pracovného stretnutia projektu APVV 14-0527)
15.10.2015>>Prístupy ku skúmaniu každodennosti
(teoretický seminár)

Staršie podujatia nájdete tu.

Prieskum trhu

25.11.2015>>Výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu - Antivírusový softvér ESET
05.11.2015>>Výzva na predloženie ponuk - výskum - omnibus - Marie Curie
03.11.2015>>Výzva na predloženie ponuk - výskum - omnibus
20.10.2015>>Výzva na predloženie ponuk - na preklady odborných textov
24.09.2015>>Výzva na predloženie ponuk - výskum - realizácia rozhovorov
25.02.2015>>Výzva na predloženie ponuky - servis VT
11.12.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - prenosné počítače 2
08.12.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - tablety
20.11.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - polygrafické práce
10.11.2014>>Výzva na predloženie ponuky - prenostné počítače-ultrabooky a monitor

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava