Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
Ľudia | People

Vitajte na stránkach Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied je najväčším pracoviskom základného výskumu v oblasti sociológie na Slovensku. Je garantom slovenskej účasti v programoch medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP a Výskum európskych hodnôt (EVS).

Ústav vydáva karentovaný časopis Sociológia – Slovak Sociological Review a prevádzkuje Slovenský archív sociálnych dát, ktorý sprístupňuje verejnosti dátové súbory z výskumov realizovaných na Slovensku. Katalóg knižnice Sociologického ústavu je dostupný online. Viac o Sociologickom ústave SAV sa dočítate tu.

Podujatia a aktuality

24.04.2014>>Postmoderné emocionálne spoločenstvá
(seminár s úvodnou prednáškou profesora Michela Maffesoliho)
04.12.2013>>Využitie obsahovej analýzy pri analýze ekonomickej privatizácie
(prednáška)
28.11.2013>>Miesto, subjekt a konanie v rozprávaniach aktivistov a realizátorov environmentálnej výchovy
(ústavný seminár)
14.11.2013>>SOCIOLÓGIA V ÉRE NORMALIZÁCIE – PROGRAM, FUNKCIE, PERSPEKTÍVY
(pozvánka na konferenciu, výzva na zasielanie abstraktov)
08.11.2013>>Konferencia Reflexivita, sociologický výskum a teória Anthony Giddensa
(program konferencie, aktualizované)
31.10.2013>>Výzva na zasielanie abstraktov pre špeciálne číslo časopisu socio.hu - nový termín
Termín pre zaslanie abstraktu v rozsahu max. 250 slov je predĺžený do 10.11.2013
10.10.2013>>Ekonomická sociológia II
(odborný seminár)
17.07.2013>>Softvér pre spoločenskovedných vedcov
(neformálny letný seminár / workshop)
26.06.2013>>Jindřich Krejčí: Management dat ve výzkumném projektu a Jiří Šafr: Měření sociálního statusu a sociálních tříd na základě povolání
(ústavný seminár, doplnené prezenácie a fotogafie)
30.05.2013>>Pre zlepšenie života detí v Európe: vysvetlenie chudoby detí v Európskej únii
(nová publikácia)

Staršie podujatia nájdete tu.

Prieskum trhu

03.04.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Realizácia terénneho zberu dát k výskumu verejnej mienky na tému demokratickosť a náboženstvo na Slovensku v roku 2014
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
07.03.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Zabezpečenie medzinárodného stretnutia projektu HELPS v Bratislave v dňoch 19. – 21. 3. 2014
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
05.02.2014>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Zabezpečenie medzinárodného stretnutia projektu HELPS v Bratislave v dňoch 19. – 21. 3. 2014
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12.12.2013>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Tlač publikácií
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
11.12.2013>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Softvérový balík pre štatistiku
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
11.12.2013>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - prenosné počítače - notebooky
Prieskum trhu v zmysle paragrafu 9 ods. zákona č 25/2006 o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nájdete v prílohe
11.12.2013>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - stolové počítače
Prieskum trhu v zmysle paragrafu 9 ods. zákona č 25/2006 o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nájdete v prílohe
25.11.2013>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Výber licencie ESET Endpoint Security pre počítače
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
22.11.2013>>VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY - Výber organizátora na zabezpečenie dvoch stretnutí
Prieskum trhu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
08.10.2013>>VÝZVA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA - Tlač publikácií
(povinné zverejnenie zadávania zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava