Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Interné predpisy SÚ SAV

Ako prílohy nižšie na stránke sú dostupné nasledujúce interné predpisy:

Zakladacia listina Sociologického ústavu SAV, v. v. i.
Štatút Sociologického ústavu SAV, v. v. i.
Organizačný poriadok Sociologického ústavu SAV, v. v. i.
Pracovný poriadok Sociologického ústavu SAV, v. v. i.
Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
Pravidlá tvorby rozpočtu Sociologického ústavu SAV, v. v. i.
Volebný poriadok na funkciu člena Správnej rady Sociologického ústavu SAV, v. v. i.
Volebný a nominačný poriadok na funkciu člena Vedeckej rady Sociologického ústavu SAV, v. v. i.
Rokovací poriadok Správnej rady Sociologického ústavu SAV, v. v. i.
Štatút vedeckej rady Sociologického ústavu SAV, v. v. i.
Smernica č. 3/2015 O podmienkach dodržiavania pracovného času, evidencie pracovnej činnosti a telepráce zamestnancov Sociologického ústavu SAV

Zoznam priložených súborov:
[ Smernica_o_telepraci.pdf ]
[ Organizacny_poriadok_SU_SAV_vvi.pdf ]
[ Pravidla_tvorby_rozpoctu_SU_SAV_vvi.pdf ]
[ Rokovaci_poriadok_SR_SU_SAV_vvi.pdf ]
[ Volebny_poriadok_na_clenov_SR_SU_SAV_vvi.pdf ]
[ Statut_vedeckej_rady_susav_2009.rtf ]
[ Zakladacia_listina_SU_SAV_vvi.pdf ]
[ Volebny_poriadok_na_clenov_VR_SU_SAV_vvi.pdf ]
[ Statut_SU_SAV_vvi.pdf ]
[ Pracovny_poriadok_SU_SAV_vvi.pdf ]
[ Pravidla_hodnotenia_vyskumnych_pracovnikov_SU_SAV_vvi.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava