Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Interné smernice SÚ SAV

Štatút vedeckej rady SÚ SAV [ Smernica_o_telepraci.pdf ]

Pracovný poriadok Sociologického ústavu SAV [ Statut_vedeckej_rady_susav_2009.rtf ]

Smernica č. 3/2015 O podmienkach dodržiavania pracovného času, evidencie pracovnej činnosti a telepráce zamestnancov Sociologického ústavu SAV [ Pracovny_poriadok SU_28.10.2015.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava