Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Výberové konanie na pozíciu vedeckého pracovníka Sociologického ústavu SAV

Sociologický ústav SAV v Bratislave hľadá kandidátky/kandidátov na pozíciu vedeckého pracovníka.

Ponúkame
  • tvorivú prácu pre ľudí so záujmom o akademický výskum
  • zapojenie do medzinárodných projektov
  • prácu na medzinárodných komparatívnych výskumoch Slovenska
  • možnosť odborného rastu
Požadujeme
  • ukončené doktorandské štúdium (prípadne doktorandské štúdium tesne pred ukončením) v odbore sociológia, ekonómia, politológia, sociálna geografia, sociálna antropológia, prípadne v inom príbuznom odbore
  • výraznú skúsenosť s akademickým publikovaním preukázanú publikáciami v relevantných vedeckých časopisoch alebo knihách publikovaných v etablovaných vydavateľstvách
  • vynikajúcu znalosť angličtiny slovom aj písmom
Oceníme, ak
  • ste absolvovali štúdijný pobyt na prestížnom akademickom pracovisku mimo Slovenska
  • máte skúsenosť s prácou so štatistickým softvérom a ovládate pokročilé metódy štatistickej analýzy

Prihlášku na pozíciu vedeckého pracovníka môžete zasielať do 31.5.2019 na e-mailovú adresu miloslav.bahna@savba.sk. Prihláška musí obsahovať motivačný list a životopis vrátane zoznamu publikovaných akademických textov.

Vybraných záujemcov pozveme na ústny pohovor v priebehu júna 2019.

Výška ponúkanej mzdy je stanovená príslušnou platovou tarifou a pre kandidáta s hodnosťou PhD. predstavuje 902 až 1331 EUR v závislosti od dĺžky praxe. Čerství absolventi doktorandského štúdia môžu požiadať o kompenzačný príspevok k platu vo výške 150 EUR. Podľa aktuálnych finančných možností ústavu sú zamestnancom vyplácané aj výkonové odmeny a odmeny za účasť na projektoch.

Sociologický ústav SAV otvára v rámci výberového konania jedno miesto. V prípade mimoriadne kvalitných uchádzačov môže výberová komisia navrhnúť otvorenie dvoch nových pozícií.

Termín nástupu je 1.7.2019, termín nástupu je možné dohodnúť aj individuálne.
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava