Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Prieskum trhu

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Výskum opatrovateliek seniorov v Rakúsku

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ podľa zák. č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pripravuje zadávanie novej zákazky s nízkou hodnotou. Podrobnosti nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ vysvetlovanie_1.pdf ]
[ vyzva_na_predkladanie_ponuk_opatrovatelky_2016.pdf ]
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava