VÝROČNÉ SPRÁVY O ČINNOSTI

Sociologického ústavu SAV
Akreditačný dotazník: Súhrn hlavných aktivít vedeckej organizácie Slovenskej akadémie vied
Hodnotené obdobie: 1. január 2003 – 31. december 2006

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2006 + DOPLNENÉ publikácie a citácie

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2005

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2004

Správa o činnosti SÚ SAV za rok 2003

Copyright © 2000-2007, Sociologický ústav SAV
WeB Katarína Strapcová


Domovská stránka
História SÚ SAV | Organizačná štruktúra | Zoznam pracovníkov | Výskumné projekty |
Časopis SOCIOLÓGIA | Slovenská sociologická spoločnosť | Knižnica SÚ SAV |
Slovenská akadémia vied | Sociológia LINKS | Podujatia