| Výskum európskych hodnôt |
1999-2000

The European Values Study

Názory, postoje a hodnoty obyvateľov Slovenska v európskom porovnaní

Sociologický ústav SAV predstavuje:

Vybrané výsledky a porovnania názorov obyvateľstva z 32 európskych krajín:

Rakúsko, Belgicko, Bielorusko,, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxeburg, Malta, Severné Írsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Ukrajina

uskutočneného na prelome 1999/2000 ako

VÝSKUM EURÓPSKYCH HODNÔT
EUROPEAN VALUES STUDY

www.europeanvalues.nl

Hlavný koordinátor projektu: Tilburg University, Tilburg, Holandsko
Koordinátor na Slovensku: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Pri citovaní údajov, uveďte prameň: (!!!)

Halman, L., 2001: The European Values Study: A Third Wave. Sorce Book of the 1999/2000 European Values Study Surveys, WORC-Tilburg University, Tilburg.

Taktiež uvádzajte zdroj údajov pri ich použití v tabuľkách:
Výskum európskych hodnôt 1999/2000, Tilburg University - Sociologický ústav SAV


Usporiadanie tohto materiálu:

Prehľady sú zostavené na základe vyššie uvedenej publikácie L. Halmana z roku 2001.
K vybraným otázkam uvádzame výsledky:

a) za tri európske štáty s najväčším podielom respondentov zastávajúcich príslušný názor,
b) za tri štáty s najmenším podielom respondentov zastávajúcich príslušný názor,
c) podiely respondentov zo Slovenska a susedných štátov (Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Ukrajina),
d) a taktiež je vždy uvedený údaj reprezentujúci európsky priemer.

Výsledky za tu neuvádzané krajiny, nezaradené otázky, ďalšie informácie a komentáre k údajom poskytneme na požiadanie Sociologickom ústave SAV.

Kontakt:
Dr. Zuzana Kusá, CSc.
tel: 02/52 964 355 e-mail: zuza.kusa@savba.sk

Výsledky výskumu vo forme tabuliek (dokumenty Word):


zip-verziu týchto dokumentov si možno stiahnuť ako evs_zip.zip (79kB)

Copyright © 2000-2006, Sociologický ústav SAV
WeB Katarína Strapcová


Domovská stránka
História SÚ SAV | Organizačná štruktúra | Zoznam pracovníkov | Výskumné projekty |
Časopis SOCIOLÓGIA | Slovenská sociologická spoločnosť | Knižnica SÚ SAV |
Slovenská akadémia vied | Sociológia LINKS | Podujatia