KontaktKontakt na koordinátorku projektu dátového archívu:

Mgr. Katarína Strapcová
Sociologický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

e-mail: katarina.strapcova@savba.sk
||| HOME |||